De Klankbordgroep is een groep van actieve inwoners uit Sint Pancras die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en het bewaken van het kernenbeleid binnen de gemeente Dijk en Waard.
Wij zijn ontstaan na de plannen voor de fusie met de gemeente Heerhugowaard. Het was de wijze waarop discussie werd gevoerd door bestuur en leden van de dorpsraad. Die leken slechts één doel na te streven: opgaan in “groot Alkmaar”. Behoud van voorzieningen en het laatste groen in het dorp was ondergeschikt.

Daarom hebben wij:  William van Diepen, Jan Boot en Henk Corbee, deze klankbordgroep opgericht.
Wij hebben tijdens het traject ingesproken bij de Provincie, zijn uitgenodigd bij het gesprek met de hoogste ambtenaar van Binnenlandse zaken en hebben informatie gezonden naar de Tweede kamer.

Burgerparticipatie moet vrij zijn, niet voorbehouden aan leden van een vereniging en gesponsord door bedrijven.

Wij willen ons inzetten om op die wijze het “Kleine Kernenbeleid “van de nieuwe gemeente tot een succes te maken.

Daarom deze website