Wie zijn wij?

De Klankbordgroep is een groep van actieve inwoners uit Sint Pancras die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en het bewaken van het kernenbeleid binnen de gemeente Dijk en Waard. Voor de meeste inwoners is Sint Pancras nu al een aangenaam dorp om in te wonen en toch kan het altijd beter.

Hoe werkt de klankbordgroep?

De Klankbordgroep luistert naar bewoners, signaleert problemen en stimuleert initiatieven. De klankbordgroep neemt zo nodig contact op met de gemeentelijke instanties. We zijn een volwaardige gespreks- en sparringpartner van de gemeente Dijk en Waard.

Wat zou de klankbordgroep graag van u willen?

Dat u niet aarzelt contact op te nemen met de Klankbordgroep. Bijvoorbeeld wanneer u meent ideeën te hebben die de leefbaarheid kan bevorderen. Of wanneer u ergernissen signaleert die de leefbaarheid in de weg staan.

Hoe en waar kunt u de klankbordgroep bereiken?

Neem bij voorkeur contact met ons op per mail. Klik op het menu “contact” voor de informatie.
Links voor Twitter – Facebook ?????