Dijk en Waard

Het einde van de gemeente Langedijk is in zicht en de verkiezingen komen er aan.Sint Pancras gaat verder als een kleine kern binnen de gemeente Dijk en Waard.Bij een grote groep inwoners bestond de wens om bij Alkmaar gevoegd te worden.Die wens is niet gehonoreerd, maar hoe nu verder?

 

Heerhugowaard heeft altijd al een vorm van kernenbeleid gevoerd met de dorpen Heerhugowaard-Noord, Veenhuizen en zelfs de wijken. Dat is zelfs zichtbaar geweest met de kleuren van de lantaarnpalen per wijk. Het nieuwe kleine kernenbeleid binnen Dijk en waard moet de identiteit van Sint Pancras beschermen en de betrokkenheid van haar inwoners bevorderen.

 

De klankbordgroep wil alle bewoners hiermee graag ondersteunen.Ook zijn er nog altijd Pancrassers actief binnen de gemeentepolitiek.

 

Zo is Henk (voor velen nog Henny) Corbee actief voor de D.O.P. lijst 1 .

 

Bij de VVD vinden wij een tweetal inwoners van ons dorp te weten Jasper Nieuwenhuizen en Ben Hoejenbos op lijst 3.  Op lijst 10 zien wij  Annelies Kloosterboer en als laatste inwoner Rob Planken van lijst 11.

 

Valt u keuze op een partij zonder Pancrasser, dan is de klankbord groep een goed initiatief voor ondersteuning in het dorp.Er valt wat te kiezen en de meeste partijen hebben het Kernenbeleid als een speerpunt.Sint Pancras zal zijn identiteit niet verliezen, daar waken wij voor. Ook is er nog genoeg te winnen. Ga dus stemmen en geef de fusie een kans!

 

Mochten u problemen ervaren of heeft u een idee wat anders kan, meld dit aan Klankbordgroep Sint Pancras en de lokale politiek wordt geïnformeerd!