Juli 2022

De Minister van Binnenlandse Zaken informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de herindeling. Niet veel nieuws op dat gebied. De tijdslijnen zijn nu bekend. Het blijft rustig onder de bevolking van Sint Pancras, behoudens af en toe gemopper op de Facebook pagina: Je bent Sint Pancrasser als…  De herindeling is wel geaccepteerd door de bevolking. Veel mensen blij vanwege de verlaging van de gemeentelijke lasten in 2022. De Dorpsraad Sint Pancras houdt een maandelijks spreekuur in de Geist. Ook informeert zij de inwoners via Facebook over allerhande zaken. Prima initiatief en de juiste taak door deze vereniging.

 

April 2022

We vallen nu een aantal maanden onder de gemeente Dijk en Waard. In de gemeenteraad is Sint Pancras goed vertegenwoordigd met Henk Corbee, Els Nieuwland, Annelies Kloosterboer, Ben Hoejenbos en Jasper Nieuwenhuizen. Binnen het kernenbeleid worden mooie stappen gemaakt. Denk nu bijvoorbeeld aan de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard. Ook de Dorpsraad Sint Pancras is blijven bestaan en organiseert maandelijks bijeenkomsten in De Geist. Een prima initiatief.
Zijn er zaken die onder de aandacht gebracht dienen te worden bij de gemeente en u weet niet hoe, wij blijven u daarin helpen. Stuur een e-mail naar ons.
Klankbordgroep Sint Pancras zal voorlopig op de achtergrond blijven functioneren en waar nodig de gemeenteraad op lopende zaken aanspreken. Ook willen wij een rol blijven spelen bij de evaluatie van de herindeling over twee jaar.

 

1 januari 2022

Start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Namens de klankbordgroep een goed 2022 toegewenst.

 

19 november 2021

De Dorpsraad Sint Pancras gaat verder met de leden van de Lijst Planken, ter bescherming van de petitie. De dorpsraad behoort volgens de statuten politiek neutraal te zijn. Belangenverstrengeling?
Mijn boek, De Strijd om Sint Pancras, is gepubliceerd. Positieve reacties!
Een van de leden van de Klankbordgroep, Henk Corbee, doet mee met de verkiezingen met D.O.P.

William van Diepen

12 oktober 2021

Positieve reacties over de Klankbordgroep Sint Pancras op Facebook. Het totaal aantal reacties valt echter tegen. Wacht Sint Pancras op ons? Gaat de Dorpsraad nog verder met nieuw bestuur? Het blijft stil op dat vlak.

William van Diepen

5 september 2021

We maken Klankbordgroep Sint Pancras verder bekend via Facebook.

 

2 juli koffietafelgesprek met de gemeente: Onze kijk op Dijk en Waard

Samen met totaal 3 inwoners van Langedijk, 2 gemeenteraadsleden: Rene Schoenmaker van Heerhugowaard en Joke Visser van Langedijk en 2 ambtelijke medewerkers gesproken over de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Wat kan de nieuwe gemeente ons allemaal brengen. Hebben we tips en tops, wat kan beter, waar kunnen de huidige gemeenten elkaar versterken. Een waardevolle discussie. Dit was de laatste van de 8 sessies.
William van Diepen

 

Uitnodiging koffietafelgesprekken: Onze kijk op Dijk en Waard

Namens de klankbordgroep ben ik uitgenodigd door de gemeente om mee te praten over de toekomst van en kijk op Dijk en Waard.
William van Diepen

 

Interview verkeersplan en kernenbeleid

6 mei 2021 geïnterviewd door Sanne Bakker voor haar scriptie. Hoe heb ik de participatie ervaren bij het verkeersplan in Sint Pancras. Dit in het kader van het kernenbeleid. Een mooi interview en ik wens haar veel succes met het schrijven van de scriptie.
William van Diepen

 

Start

Begin mei 2021 de website van Klankbordgroep Sint Pancras in de lucht. Nog wel iets bij te schaven, maar de basis staat.
William van Diepen – Henk Corbee