Zie blog voor verder commentaar.

 

Minister van Binnenlandse Zaken informeert Tweede Kamer

Op 13 juli 2022 heeft Minister Bruins Slot de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de evaluatie van de herindeling. Uitgangspunt is de 0-meting van I&O research draagvlakonderzoek en de ingebrachte zienswijze op het herindelingsontwerp. Op welke wijze voert Dijk en Waard het grenzeloos besturen en kernenbeleid uit. Het 4-e kwartaal 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

Evaluatie eventuele grenscorrectie pas eind 2024

Volgens een artikel het NHD van 2 april 2022 zal in het vierde kwartaal van 2024 de evaluatie naar de verkenning van een eventuele aansluiting van Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar gereed zijn. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert de verkenning uit.

 

DOP wint verkiezingen Dijk en Waard 

De Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij wint de gemeenteraads / herindelingsverkiezing per 1 januari 2022.

De kiezer in Sint Pancras en Koedijk heeft gesproken over de wens voor aansluiting bij Alkmaar. Geen zetel.

Het boek “De Strijd om Sint Pancras” is gepubliceerd. 

Het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Langedijk, mevrouw L.Kompier op 18 november 2021.

Spaarpaal geplaatst aan de Bovenweg

Begin oktober 2021 is een spaarpaal geplaatst ter hoogte van Bovenweg 37. Iedere automobilist die langs de paal rijdt met een snelheid onder de 30 km per uur, levert geld op voor een nader te bepalen doel in Sint Pancras. De spaarpaal kwam als idee naar voren bij de burgerparticipatie (in kader van kernenbeleid) over het verkeersbeleid.

 

Herindeling ook door in de Eerste Kamer

Op 13 juli is gestemd in de Eerste Kamer. Een ruime meerderheid stemde in met de herindeling per 1 januari 2022. De Klankbordgroep Sint Pancras zal zich nu kenbaar maken onder de inwoners van Sint Pancras.

 

Plenair debat fusie Langedijk en Heerhugowaard definitief 6 juli 2021

De Eerste Kamer heeft tijdig antwoorden gekregen op vragen en de herindeling kan door voor debat  op 6 juli 2021.

 

Koffietafelgesprekken Onze kijk op Dijk en Waard in juni en juli 2021

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren per 1 januari 2022. Daarvoor maken we een toekomstbeeld ‘Onze kijk op Dijk en Waard’. In ‘Onze kijk op Dijk en Waard’ brengen we voor de nieuwe gemeente -vanuit zoveel mogelijk invalshoeken- in beeld en onder woorden wie we zijn, wat we van de toekomst verwachten en hoe we daar samen aan werken. Zo leren we elkaar beter kennen en geven we met ‘Onze kijk op Dijk en Waard’ een toekomstbeeld mee aan het nieuwe gemeentebestuur en alle partners in onze nieuwe gemeente.

De gemeente gaat voor dit toekomstbeeld graag in gesprek met inwoners, volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en met het bedrijfsleven. Het kernenbeleid.

Voor inwoners en volksvertegenwoordigers organiseren wij koffietafelgesprekken. Aan de koffietafel gaan we informeel met elkaar in gesprek. Onder begeleiding van een tafeldame/-heer wordt iedereen, na een korte introductie van het idee, uitgenodigd om zijn of haar verhaal te delen.

Qua vragen kunt u denken aan: “Wat is typisch voor Dijk en Waard? Wat kenmerkt volgens jou een Dijk en Waarder? Wat zie je als je droomt over Dijk en Waard in 2030? Hoe zie je de samenwerking met de gemeente?”

 

Plenair debat fusie onder voorbehoud 6 juli 2021

Bij tijdige ontvangst van de nota’s naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel 35.621, uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur, acht de commissie de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling (en stemming)  op 6 juli 2021.

 

Minister antwoordt op vragen van leden van de Eerste Kamer over herindeling

Minister Ollongren heeft op 7 mei 2021 vragen van partijen uit de Eerste Kamer beantwoord over de herindeling van Langedijk en Heerhugowaard. Wederom benadrukt zij het kernenbeleid en grenzeloos besturen. De herindelingswet kan nu door voor plenair debat en stemming.

 

Vrone terrein

Bij het forum overleg over sv Vrone en de ontwikkeling van het terrein, hebben vele inwoners hun stem laten horen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan en (burger)participatie (in het kader van kernenbeleid) met omwonenden wordt opgepakt. Zijn er zaken die u graag bij de gemeente kwijt wilt, maar u weet niet hoe, meldt het de Klankbordgroep.

 

Verkeersonderzoek

Rapport van bureau Sweco over het verkeersplan is uitgebracht en overhandigd aan de gemeente Langedijk. Deze is gezamenlijk tot stand gekomen met participatie van de inwoners van Sint Pancras.

Ga via de link naar het rapport hier.

Het participatietraject voor het verkeersplan met de gemeente Langedijk is een goede zaak en vele suggesties van inwoners zien we ook terug in het gepresenteerde plan. De kaders zijn vooraf duidelijk aangegeven.

Er is een pot met geld (€ 1,5 mln.) maar daar kan zeker alles niet van betaald worden. We moeten straks keuzes maken! Niet iedereen kan (direct) tevreden worden gesteld. De inwoners waren het zeker niet altijd eens met Sweco en/of gemeente, maar de participatie was een open discussie. Ik heb deel genomen en vele participanten met mij kijken er toch met tevredenheid op terug en ik zie herkenning van wat er besproken is terug in het rapport. Met de Klankbordgroep Sint Pancras waren we op de achtergrond betrokken bij de twee gehouden petities en hebben zijdelings geholpen met de juiste richting. Alle lof voor degene die de petities hebben opgestart. Volgens een artikel in het Noordhollands Dagblad van 1 april 2021  lijkt het alsof de Dorpsraad Sint Pancras bepaalt of het plan wel of niet akkoord is. Het is echter een plan van de gemeente met alle inwoners van Sint Pancras.

 
De kritiek:

Fietsstraten op de Bovenweg/Benedenweg worden gemist. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de fietser middels wegmarkeringen, kun je zien in het rapport.

  • Die urgentie door vele bewoners van een fietsstraat, zoals de dorpsraad stelt, kwam in die sessies zeker niet naar voren. Wel als een mogelijk idee.
  • Extra ontsluitingen voor Sint Pancras is uitgebreid besproken met de plussen en minnen. De minnen hadden voor nu de overhand. Is zeker nog niet van tafel, maar wordt langere termijn.
  • De snelheidsremmende maatregelen op de Twuyverweg staan wel degelijk genoemd in het rapport. Alleen niet direct als quick win uit te voeren.
  • Ik voel hier meer prioriterend eigenbelang. Dat in het rapport ook geen rekening wordt gehouden met komende verkeersprojecten (=o.a. Vroneterrein, IKC) is juist. Die kaders zijn vooraf duidelijk aangegeven.

Voor de komende projecten is nieuwe visie noodzakelijk en hoort niet in dit rapport. Logisch dat het rapport niet meer op dat gebied gewijzigd wordt. We hopen dat de gemeente Langedijk nu snel gaat doorpakken.

Daar waar knelpunten zijn dit wederom in een participatie traject op te pakken. De Klankbordgroep Sint Pancras ondersteunt dat van harte en zal waar nodig ook zijn stem laten horen. Redacteur: William van Diepen, 3 april 2021

 

Geestmerambacht

Het bestuur van het recreatieschap wil nieuwe fiets- en vaarroutes, meer evenementen, congres- en overnachtingsmogelijkheden en een klim- en outdoorcentrum. Dit zorgt voor meer bezoekers en meer inkomsten die volgens het schap kunnen worden ingezet voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit.

Echter er is ook een petitie gestart om te voorkomen dat er het een attractiepark gaat worden.

Wat u er ook van vindt, het beheer van het ambacht kost veel geld en daarom zal er toch iets moeten gebeuren